Over ABSV

ABSV, Association Belge du Spectacle / Belgische Schouwspelvereniging, verenigt als vzw de Belgische producenten en promotoren in de evenementensector. Zij verdedigt, waar en wanneer nodig, de beroepsbelangen in het algemeen, zowel op regionaal en Belgisch als op Europees vlak.

De ABSV zetelt o.m. in het Paritair Comité 304 voor het Vermakelijkheidsbedrijf (werkveld podiumkunsten en muzieksector), waar zij als nationale organisatie een Vlaams en een Franstalig mandaat heeft. Zij is ook betrokken bij het Overleg Kunstenorganisaties (OKO), is met Wouter Croenen (Studio 100) vertegenwoordigd in het Sociaal Fonds Podiumkunsten en in de in 2020 n.a.v. de coronacrisis opgerichte Alliantie van Belgische Eventfederaties, nu geformaliseerd als Event Confederation. Op Europees vlak is zij lid van de Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE*).