Actuele thema's

2020-2021

Stem in het coronadebat door steunmaatregelen af te dwingen bij de overheid in samenwerking met de Alliantie van Belgische Eventfederaties.

2020

Betrokken bij het afsluiten van het Sectorconvenant 2021 – 2022 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van het Vermakelijkheidsbedrijf (Paritair Comité 304) betreffende de preventie en aanpak van discriminerend en grensoverheid gedrag en ter bevordering van evenredige arbeidsdeelname (vergadering van 01/10/2020).

2017-2018

Rechtszaak en vonnis (april 2018) tegen SABAM tot schrapping van de tariefverhogingen voor livemuziek. Toen Sabam met ingang van 2017 een tariefwijziging oplegde met verhogingen tot 35% werd bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel een stakingsprocedure ingeleid die de onrechtmatige inningswijze een halt moest toeroepen. Sabam wilde de auteursrechten namelijk innen als een percentage op de omzetten uit ticketverkoop. Deze omzetten zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen, vooral als gevolg van toegenomen kosten voor o.m. beveiliging en mobiliteit. De festivalsector heeft het bijwonen van concerten opengetrokken naar een totaalbelevingspakket, met een stijging van productiekosten tot gevolg. Hiervan kon Sabam in verregaande mate profiteren. Europese rechtspraak legt evenwel op dat een prijs in verhouding moet staan tot de onderliggende economische prestatie. De inningswijze van Sabam kwam erop neer dat auteursrechten zouden worden geïnd op kosten van beveiliging, decor, technische ondersteuning en zo meer. Dit werd door de rechtbank als een misbruik van machtspositie beschouwd. Bovendien hanteerde Sabam een forfaitaire regeling, die ervoor zorgde dat zodra meer dan 2/3 van de gespeelde nummers onder haar repertoire vallen, zij voor de volle 100% auteursrechten zou innen, terwijl er voldoende technische mogelijkheden voorhanden zijn om het exacte aandeel Sabam-repertoire te bepalen. De rechtbank was dan ook van oordeel dat dit aandeel correct moest worden geïdentificeerd en gekwantificeerd, en Sabam geen inkomsten kan halen uit nummers die niet door haar worden beheerd. Ook de toepassing van een minimumtarief dat er in sommige gevallen toe leidde dat aanzienlijk hogere bedragen worden geïnd zonder enige economische verantwoording beschouwde de rechtbank als een misbruik van machtspositie. Aan Sabam werd opgelegd om deze misbruiken stop te zetten.