Geschiedenis

ABSV, Association Belge du Spectacle / Belgische Schouwspelvereniging, werd opgericht als vereniging zonder winstoogmerk op 16 november 1981.

Stichters waren Michel Hellawell, Diane Van Moerbeke, Adelson Garin, Philippe Hogge, Jacky Van Maele, Line Mathonet, Bernard Mangelinckx, Elisabeth T’Kindt, Diederik Struys, Michel Devos, Luc Leytens, Albrecht Klora, Jacques Mauroy, Alain Ragheno, Nora Van Dessel, Guy Hersleven en Albert Vermeiren.

Latere leden waren o.a. Jan Briers jr. (Festival van Vlaanderen Internationaal), Philippe Kopp (Sound & Vision), Claire Ringlet (Jeunesses musicales), Jean-Marie Demeulemeester (Ancienne Belgique), Paul Sergier (FeVeCC), Bernard Foccroule (De Munt), Herman Schuermans (Torhout-Werchter), Luc Verfaillie (Casino Kursaal Oostende), Marc De Rijck (Make It Happen), José Schyns (Festival de Wallonie), Patrick Jonckheere (Hallen van Schaarbeek), Patrick Dubuc (UBU), Ignace De Breuck (Bozar) en Ladia Karidas (Rockerz).

In de jaren 90 van de vorige eeuw groepeerde de Belgische Schouwspelvereniging een driehonderdtal organisaties uit de culturele sector. Ze lag o.m. aan de basis van het verzet tegen het KB op de bedrijfsvoorheffing voor artiesten, dat de hele cultuursector dreigde te ondermijnen. Ook de hele belastingsproblematiek op zichzelf, de btw en het copyright werden zowel binnen de grenzen als op Europees niveau ten voordele van de kleinste tot de grootste cultuurorganisator actief begeleid.

Op de buitengewone Algemene Vergadering van 14.06.2019 werd de maatschappelijke zetel verplaatst van Brussel naar Schijnpoortweg 119, 2170 Antwerpen en werd Jan Vereecke (PSE Belgium / Sportpaleis Group) benoemd tot voorzitter ter vervanging van Jean-Marie Demeulemeester en Wouter Nicolaes (vertegenwoordiger in het Paritair Comité 304) als ondervoorzitter ter vervanging van Patrick Dubucq.